Free yourself from lump sum investment.

Rent with us today and enjoy the full financial control.

Hassle Free Trailer Rental.

We’re ready to meet all your rental needs.

Because time matters.

Let us help you speed up and excel.

#mk-edge-slider-661c44521d424 { background-color: #000; }

เช่ารถเทรลเลอร์, เช่าเทรลเลอร์, เช่ารถก้างปลา, เช่ารถพื้นเรียบ, เช่ารถกึ่งพ่วง, เช่ารถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์, เช่ารถพ่วง, เช่ารถบรรทุก, เช่าหางพ่วง, เช่าหางลาก, เช่าหางเทรลเลอร์, เช่าตู้คอนเทนเนอร์, เช่าคัสซีคอนเทนเนอร์, เทรลเลอร์ให้เช่า, รถเทรลเลอร์ให้เช่า, รถก้างปลาให้เช่า, รถพื้นเรียบให้ เช่า, รถกึ่งพ่วงให้เช่า, รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ให้เช่า, รถพ่วงให่เช่า, รถบรรทุกให้เช่า, คัสซีคอนเทนเนอร์ให้เช่า, หางพ่วงให้เช่า, หางเทรลเลอร์ให้เช่า, ตู้คอนเทนเนอร์ให้เช่า, รถกึ่งพ่วง, รถเทรลเลอร์, รถก้างปลา, รถพื้นเรียบ, เคพี, เค.พี. , เคพี ทวีทรัพย์, เค.พี. ทวีทรัพย์ , RENT TRAILER, RENT SKELETON, RENT SEMI-TRAILER, RENT CONTAINER, TRAILER RENTAL, SEMI-TRAILER RENTAL, SKELETON RENTAL, TRAILER FOR HIRE, SEMI-TRAILER FOR HIRE, SKELETON FOR HIRE, HIRE TRAILER, HIRE SEMI-TRAILER, HIRE SKELETON, KP, K.P., KP TAWEESAP, K.P. TAWEESAP

ประโยชน์ของการเช่า

เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มความคล่องตัว เมื่อเช่ารถกึ่งพ่วง หรือ ตู้คอนเทนเนอร์กับเรา

.full-width-661c44522182c { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--661c44522182c { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }

หมดความเสี่ยงในการลงทุน

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเราคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินลงทุน ดอกเบี้ย และไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของรถกึ่งพ่วงกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน เรามีรถกึ่งพ่วงหลายประเภทให้เช่า คุณสามารถเลือกเช่าประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละโปรเจคได้ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อรถกึ่งพ่วงเพิ่ม  สามารถนำเงินไปลงทุนในส่วนอื่น ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว

สะดวกในการบริหารสินทรัพย์

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเรา การบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณจะเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งคำนวณผลกำไรที่คุณจะได้รับในแต่ละงาน นอกจากนี้คุณสามารถตัดสินใจรับงานได้ทันที และเมื่อสิ้นสุดสัญญางานคุณไม่ต้องรับภาระกับจำนวนรถกึ่งพ่วงที่ไม่ได้ใช้งาน  อีกทั้งยังไม่ต้องคำนึงถึง ดอกเบี้ย ค่าดูแลรักษา รวมทั้งค่าเสื่อมของรถกึ่งพ่วง   

หมดภาระเรื่องทะเบียน

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเรา ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการทำประกอบการขนส่ง การจดทะเบียนรถกึ่งพ่วง การเสียภาษีรถกึ่งพ่วง และ การทำ พ.ร.บ. ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลานาน ทำให้พลาดโอกาสในการรับงานได้ รถกึ่งพ่วงของเราทุกคัน พร้อมให้คุณนำไปใช้งานได้ทันที

หมดปัญหาการซ่อมบำรุง

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเรา ปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงรถกึ่งพ่วงของคุณจะหมดไปและช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าบำรุงรักษา รถกึ่งพ่วงของเราทุกคันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผ่านการตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุง ก่อนที่ส่งมอบรถกึ่งพ่วงให้ลูกค้าทุกครั้ง จากช่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ หากรถกึ่งพ่วงมีปัญหาระหว่างการเช่าคุณสามารถนำเข้ามาตรวจเช็คกับเราได้ทันที นอกจากนี้เรามีบริการซ่อมบำรุงฟรีตามรอบการใช้งานที่กำหนดของรถกึ่งพ่วง

สะดวกในการรับงานระยะสั้น และงานโปรเจค

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเรา คุณสามารถรับงานระยะสั้น ประเภทรายเดือน และงานโปรเจคระยะยาว ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ รวมทั้งการรับงานใหม่ที่ยังไม่มั่นคง และไม่คุ้มค่าต่อการซื้อรถใหม่

สะดวกในการเพิ่มจำนวน

เช่ารถกึ่งพ่วงกับเรา การเพิ่มจำนวนรถกึ่งพ่วงที่ต้องการใช้งานจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไป ทั้งสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันที่กำลังขยายตัว หรืองานใหม่ที่กำลังจะเข้ามา เพียงแค่แจ้งประเภทและจำนวนรถกึ่งพ่วงที่คุณต้องการให้เราทราบ

เช่ารถเทรลเลอร์, เช่าเทรลเลอร์, เช่ารถก้างปลา, เช่ารถพื้นเรียบ, เช่ารถกึ่งพ่วง, เช่ารถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์, เช่ารถพ่วง, เช่ารถบรรทุก, เช่าหางพ่วง, เช่าหางลาก, เช่าหางเทรลเลอร์, เช่าตู้คอนเทนเนอร์, เช่าคัสซีคอนเทนเนอร์, เทรลเลอร์ให้เช่า, รถเทรลเลอร์ให้เช่า, รถก้างปลาให้เช่า, รถพื้นเรียบให้ เช่า, รถกึ่งพ่วงให้เช่า, รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ให้เช่า, รถพ่วงให่เช่า, รถบรรทุกให้เช่า, คัสซีคอนเทนเนอร์ให้เช่า, หางพ่วงให้เช่า, หางเทรลเลอร์ให้เช่า, ตู้คอนเทนเนอร์ให้เช่า, รถกึ่งพ่วง, รถเทรลเลอร์, รถก้างปลา, รถพื้นเรียบ, เคพี, เค.พี. , เคพี ทวีทรัพย์, เค.พี. ทวีทรัพย์ , Rent trailer, Rent skeleton, Rent semi-trailer, Rent container, Trailer rental, Semi-trailer rental, Skeleton rental, Trailer for hire, Semi-trailer for hire, Skeleton for hire, Hire trailer, Hire semi-trailer, Hire skeleton, kp, k.p., kp taweesap, k.p. taweesap
2axis-Con

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
20 ฟุต 2 เพลา

คุณสมบัติของสินค้า รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต 2 เพลา

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  7,320 mm.
 • ความสูง :  1,400 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   600 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  3,600 kg.
.button-661c44522a9cf { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
2axis-Con-40ft

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
40 ฟุต 2 เพลา

คุณสมบัติของสินค้า รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต 2 เพลา

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  12,250 – 12,540 mm.
 • ความสูง :  1,500 – 1670 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   900 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  4,800 – 5,020 kg.
.button-661c44522c2b1 { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
3axis-con

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

40 ฟุต 3 เพลา

คุณสมบัติสินค้า รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต 3 เพลา

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  12,250 mm.
 • ความสูง :  1,600 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   900 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  6,250 kg.
.button-661c44522dd04 { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
2axis-floor KP Rental เช่ารถเทรลเลอร์

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ

40 ฟุต 2 เพลา (พื้นไม้และพื้นเหล็ก)

คุณสมบัติสินค้า รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40 ฟุต 2 เพลา (พื้นไม้และพื้นเหล็ก)

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  12,250 – 12,450 mm.
 • ความสูง :  1,500 – 1,600 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   600 -1,200 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  6,400 – 7,360 kg.
.button-661c44522fa1d { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
3axis-floor KP Rental เช่ารถเทรลเลอร์

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ

40 ฟุต 3 เพลา (พื้นไม้และพื้นเหล็ก)

คุณสมบัติสินค้า รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40 ฟุต 3 เพลา (พื้นไม้และพื้นเหล็ก)

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  12,250 – 12,500 mm.
 • ความสูง :  1,560 – 1,650 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   900 -1,450 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  7,650 – 9,000 kg.
.button-661c445231351 { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
รถกึ่งพ่วงตู้แห้ง 40 ฟุต 2 เพลา

รถพ่วงตู้แห้ง

40 ฟุต 2 เพลา

คุณสมบัติสินค้า รถกึ่งพ่วงตู้แห้ง 40 ฟุต 2 เพลา

 • ความกว้าง :  2,500 mm.
 • ความยาว :  12,500 mm.
 • ความสูง :  3,800 mm.
 • ระยะยื่นหน้า :   1,100 -1,450 mm.
 • น้ำหนักรถเปล่า :  9,120 kg.
.button-661c445232c1e { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
marin-container KP Rental เช่ารถเทรลเลอร์

ตู้สายเรือ 40 ฟุต 

(สำหรับใช้ภาคพื้นดินในประเทศ)

คุณสมบัติสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์แบบสายเรือ ขนาด 40 ฟุต

 • ความกว้าง :  2,440 mm.
 • ความยาว :  12,190 mm.
 • ความสูง :  2,590 mm.
 • น้ำหนักเปล่า :  2,930 – 3,800 kg.
.button-661c445234555 { margin-bottom: 0px; margin-top: 60px; min-width: 0px !important; }
#mk-edge-slider-661c4452285ba { background-color: #000; }

เกี่ยวกับเรา

บริษับริษัท เค.พี. ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการให้เช่ารถกึ่งพ่วง ของประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้เช่า ที่มีมาตรฐานระดับสากล เน้นการนำ นวัตกรรมมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีธรรมาภิบาล เป็นผู้ชำนาญการในธุรกิจการขนส่ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของการบริการลูกค้าในระบบโลจิสติกส์ผ่านบริการเช่า บริการของเราได้ขยายตัวเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจำนวนรถ  ประเภทรถ และทางเลือกที่มากขึ้นของรถกึ่งพ่วง โดยสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์และทางอีเมล

kp rental about
.full-width-661c445234ab0 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--661c445234ab0 { background-image:url(https://kp-website.com/wp-content/themes/jupiter/images/pattern/5.png); background-position:center bottom; background-repeat:repeat; ; }

ติดต่อเรา

.corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c .text-input, .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c .mk-textarea { background-color: #f6f6f6; border-color: #f6f6f6; color: #373737; } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c ::-webkit-input-placeholder { color: rgba(55,55,55,0.6); } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c :-moz-placeholder { /* Firefox 18- */ color: rgba(55,55,55,0.6); } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c ::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ color: rgba(55,55,55,0.6); } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c :-ms-input-placeholder { color: rgba(55,55,55,0.6); } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c .contact-submit { background-color: #373737; color: #fff; } .corporate-style #mk-contact-form-661c44523795c .mk-progress-inner { background-color: #fff; opacity: .4; }
.full-width-661c445236d15 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--661c445236d15 { background-image:url(http://kp-website.com/wp-content/uploads/2014/06/contact-bg1.jpg); background-position:center center; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; }